• 09 Ağustos 2020

Projeler

Hijyenik Gıda İşletmeleri Beyaz Zambak Belgesi Şartları


Amacı:
Gıda işletmelerindeki hijyen standartlarının arttırılması, tüketicilerin gıda işleyen ve tüketime sunan işyerlerinden daha güvenilir gıda temin etmelerinin sağlanması, ülkemizi ziyarete gelen turistlere gıda tüketimi konusunda güven ortamının oluşturulması, gıda işletmelerinin hizmet kalitesinin tescillenmesi ve müşteriler nezdinde işletmenin değer kazanması amacıyla Bursa Kent Konseyi ve sektörün içindeki ilgili firmaların işbirliğinde gönüllülük esasına göre kontrol mekanizmasını oluşturarak işletmelerin belgelendirilmesidir.

Proje İşleyişi:
1. Beyaz Zambak projesine katılmak için; Hijyen standartlarına uygun hizmet verdiğini düşünen işletmeler, Bursa Kent Konseyi’ne müracaatlarını yaparlar.
2. Yapılan müracaatlar Beyaz Zambak Belge Kurulu tarafından değerlendirilir ve gözlemci ekip işletmeye ziyarette bulunur.
3. Gözlemci ekip; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve işbirliği yapılan kurumun elemanlarından oluşur.
4. Gözlem çalışması uluslar arası hijyen standartları doğrultusunda oluşturulan Hot Spots Programı kullanılarak yapılır.
5. İşletme, gözlem çalışması neticesinde aldığı puan ve hazırlanan rapor doğrultusunda her ayın 1. Ve 3. Cuması toplanan Beyaz Zambak Belge Kurulu tarafından değerlendirilerek belge almaya hak kazanıp kazanmadığı belirlenir. 80 ve üzerinde puan alan işletmeler belge almaya hak kazanır.
6. Beyaz Zambak Belge Kurulu, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri başkanlığında Kent Konseyinden, Büyükşehir Belediyesi’nden ve işbirliği yapılan kurumdan konuyla ilgili 1’er kişinin katılımıyla oluşur.
7. Yeterli puanı alamayan işletmelere eksikliklerini tamamlamaları amacıyla gözlemci ekip tarafından gönüllü danışmanlık hizmeti verilir.
8. Belge geçerlilik süresi 6 aydır. 6 ay sonunda işletmeler tekrar gözlemci ekip tarafından kontrol edilir. Hijyen standartlarını devam ettirmeyen işletmelere 2 haftalık süre verilir, 2 hafta sonunda eksikliklerini tamamlamayan işletmelerin belgeleri Belge Kurulu tarafından geri alınır.
9. Belge almaya hak kazanan işletmelere beyaz zambak bayrağı, çıkartması ve sertifika verilir.
10. Beyaz Zambaklı işletmeler kapsamlı kampanyalar ve eğitim çalışmalarıyla kamuoyuna duyurulur. Beyaz Zambak Projesinin kamuoyunda bilinirliğinin her geçen gün artması için çalışmalar yapılır.

Yürürlük: Bu belge şartları 14.02.2012 tarihli Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.