■TRUSCO MKP樹脂製台車 折畳式 906X616 ブルー〔品番:MKP-301-B〕[TR-8555514]【大型・重量物・個人宅配送不可】
■タチカワ ステープルタッカ〔品番:ST21A/1013J〕[TR-8511022]【個人宅配送不可】