• 21 Ekim 2017

Çalışma Grupları

KENT HAYATI ÇALIŞMA GRUBU


Grubun Amacı

Toplumsal yapıyı oluşturan aile, eğitim, ekonomi gibi temel kurumların ve bu kurumlar arası ilişkilerin kent ölçeğinde analizinin yapılması, güncel sosyal olayların ve problemlerin irdelenerek kentsel yaşamda katılımın ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapar.

Grubun Etkinlikleri