• 21 Ekim 2017

Çalışma Grupları

ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU


Grubun Amacı

Çevresel, toplumsal, ekonomik göstergeler dikkate alınarak arazinin korunması, ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sürdürülebilir tarım, su kaynakları ve su kalitesinin korunması, insan varlığını tehdit eden çevresel konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapar.

Grubun Etkinlikleri